91. szám // 2023

Adózás és adózók

Megjelent: 2023.07.28.

DOI: 10.52656/KORALL.2023.01

Tanulmányok

Rácz Lajos

Hová valósi vagy? Interjútöredék Beluszky Pállal

Fedeles Tamás

A pénz útja. A magyar–szentszéki pénzügyikapcsolatok geográfiája és dinamikája a későközépkorban

Nagy Ágoston

A jobbágytelken ülő nemesség és a renditársadalom képe az 1825–27-es diétán

Mátyás-Rausch Petra

Vámjövedelmek a hatalmi mechanizmusokszolgálatában. A harmincadvám jelentősége Erdélyben a 17. század első felében

Nagy János

A városok és az adókérdés az 1764–65. éviországgyűlésen Pest város követjelentéseinek tükrében

Nagy Botond

Közteher a falu javára. Községi pótadózása dualizmus kori Háromszéken

Pál Judit

Az önkormányzat ára: a vármegyék közigazgatási költségeinek fedezése az 1870. évi 42. törvény nyomán

Kollár Zsuzsanna

Adományozás a Váci Siketiskola alapításában

Könyvek